Productes

Vidre amb cambra

Vidre amb cambra

Vidre amb cambra d'aire

El vidre amb cambra d’aire és el mes utilitzat en habitatges ja que té les millors propietats d’aïllament tèrmic i acústic, per això sol col·locar-se en obertures exteriors, finestres i tancaments. El més basic és el format per 2 vidres floats de 4mm i una cambra d’aire de 6mm, però es poden fer moltes altres combinacions segons els objectius tèrmics i acústics que desitgem aconseguir.

SubstitucionsGruix
4/10/418
SubstitucionsGruix
Float5
Float6
Float8
Parsol4
Imprès4
Carglas New4
Mate4
Mate5
Baix Emissiu4
Baix Emissiu6
Selectiu4
Selectiu6
Selectiu4+4
Stopsol5
Laminar3+3
Laminar4+4
Laminar5+5
Laminar6+6
Butyral Color -
Butyral Mate -
Butyral Anti-Soroll -